Skip to main content

NVSHA Wetenschapslijn

Overzicht Wetenschapslijn


Welkom op het platform voor de landelijke onderwijsmodule Wetenschap van de NVSHA. Via het platform doorloop je een aantal leerdoelen. Na afronding van alle leerdoelen, heb je de gehele onderwijsmodule afgerond.

Je kan modules afronden door deze te voldoen zoals deze beschreven zijn op de Wetenschapslijn. Het is echter ook mogelijk dat je de beschreven vaardigheid of kennis van een module reeds op een andere manier aangetoond hebt. Als je denkt dat dit het geval is bespreek je dit met jouw lokale opleider of wetenschapscoördinator. Als die het met jou eens is, neem je contact op met de wetenschapslijn. De onderwijscommissie NVHSA zal dit afwegen en dan kunnen goedkeuren, waar nodig met extern advies. Als zowel jouw opleider of wetenschapscoördinator en de onderwijscommissie deze goedgekeurd heeft, wordt de module afgetekend.

ModuleTijdsinvesteringType moduleOnline meeting
6 uur
 • Zelfstudie
 • Duo bespreking
 • Pitch maken
 • Online sessie
Schrijf je in
4 uur
 • Zelfstudie
3 uur
 • Zelfstudie
3 uur
 • Zelfstudie
3 uur
 • Zelfstudie
3 uur
 • Zelfstudie
6 uur
 • Zelfstudie
 • Duo bespreking
 • Pitch maken
 • Online sessie
8 uur (afh van lokale invulling)
 • Lokaal volgen GCP of online brok basismodules
1,5 uur
 • Online sessie
Schrijf je in
1 (-2) uur
 • Zelfstudie
 • Opdracht
 • (Overleg met medeAIOS)
 • Bestuderen feedback
4 uur + aanwezigheid kritisch lezen lokaal/ regionaal
 • Voorbereiden
 • Lokale/regionale uitvoering
 • Nabespreken met beoordelaar
8 uur
 • Zelfstudie
 • Opdracht lokaal uit te voeren
 • Leergesprek met opleider
8 uur
 • Zelfstudie
 • Opdracht of cursus elders
4 uur
 • Opdracht
 • Lokaal bespreken
5 uur
 • Zelfstudie
 • Lokaal bespreken
4 weken
 • Lokaal in te vullen
42 uur
 • Lokaal in te vullen